SCAN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Unia Europejska EFRR

Beneficjent
SCAN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych zwiększająca odporność przedsiębiorstwa na czynniki losowe poprzez wdrożenie interaktywnego portalu szkoleniowo partnerskiego do obsługi klientów i partnerów”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie usprawnień, które mają poprawić przepływ informacji, wymianę wiedzy oraz pomóc otworzyć firmę na nowe rynki i zwiększyć jej zasięgi w szczególności w warunkach pandemii lub innych sytuacjach kryzysowych.

Wartość projektu:  300 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 255 000.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2022.01.03-2022.06.03
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19