Wdrożenie systemu NACVIEW

Proces wdrożenia systemu NACVIEW polega na jego instalacji i konfiguracji przez doświadczonego inżyniera sieciowego. Jednak zanim nastąpi ten etap, najpierw zapoznajemy Cię z naszym produktem i jego funkcjami. Dzięki temu, wspólnie określamy zakres wdrożenia dopasowany do środowiska sieci w Twojej firmie. Poniżej, znajdziesz standardowy proces implementacji systemu NACVIEW.

1

Webinar - prezentacja produktu i wspólny przegląd wszystkich funkcjonalności

Możesz również skorzystać z darmowej wersji online systemu i zapoznać się z interfejsem samodzielnie - pamiętaj jednak, że ta wersja nie posiada dostępu do wszystkich funkcji, które omawiamy na webinarach lub indywidualnych spotkaniach z klientami.

2

Rozpoznanie środowiska sieciowego klienta i ustalenie zakresu wdrożenia

Ustalenie zakresu wdrożenia to określenie niezbędnych funkcjonalności, na podstawie analizy potrzeb Twojego środowiska sieciowego.

Czy wiesz, że NACVIEW obsługuje urządzenia wszystkich producentów?

3

Wdrożenie przeprowadzone przez inżyniera sieciowego (zdalnie/ na miejscu)

  • Instalacja systemu
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Uruchomienie uwierzytelnienia (802.1x, MAC, inne)
  • Uruchomienie HA
  • Integracja z domeną
  • Konfiguracja firewalla
4

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza zawiera opis wykonanych przez inżyniera sieciowego prac oraz dane na temat konfiguracji poszczególnych urządzeń.

5

Szkolenie administratorów sieci

Szkolenie, dzięki któremu osoby administrujące siecią będą w stanie samodzielnie wykorzystać wszystkie wdrożone funkcjonalności w swojej pracy; udostępniamy również Bazę wiedzy, w której znajdziesz dokumentację techniczną oraz instrukcje konfiguracji poszczególnych elementów systemu.

Wdrożenie