NIEZALEŻNA UNIWERSALNA PROFESJONALNA
PLATFORMA KONTROLI DOSTĘPU DO SIECI
I ADMINISTROWANIA ZASOBAMI SIECIOWYMI

NACVIEW jest platformą niezwiązaną z żadnym z dostawców urządzeń sieciowych, dzięki czemu oferuje pełną interoperacyjność we współpracy z różnymi produktami dostępnymi na rynku, między innymi z rodzinami urządzeń Extreme, Cisco, HP i 3Com.

Zamów prezentację systemu

Modułowość

Funkcjonalność rozszerzalna w zależności od potrzeb

Przyjazny interfejs

Przejrzysta i przyjazna nawigacja

Niezależność

Wsparcie dla największych producentów sprzętu sieciowego

Innowacyjne przedstawienie adresacji

Graficzna wizualizacja przestrzeni adresowej

Czas reakcji

Szybkie wsparcie dla nowych urządzeń pojawiających się na rynku

Dedykowany zespół programistów

Implementacja dodatkowych funkcjonalności na życzenie klienta

GIKUS

Graficzny interfejs konfiguracji urządzeń sieciowych

Szeroki zakres zastosowań

Inwenteryzacja, logistyka, dystrybucja uprawnień dostępu administracyjnego, raportowanie

NACVIEW

Twoja sieć komputerowa
bezpieczna i pod pełną kontrolą

NACVIEW jest oprogramowaniem stworzonym z myślą o wsparciu procesów administrowania siecią komputerową, które umożliwia kompleksową ochronę dostępu do zasobów informatycznych przedsiębiorstwa, poprzez zabezpieczenie sieci bezprzewodowej i przewodowej, zarządzanie infrastrukturą informatyczną i techniczną, zarządzanie tożsamościami użytkowników oraz adresacją IP.

Zarządzanie tożsamościami i kontrola dostępu

DO SIECI UŻYTKOWNIKÓW ORAZ URZĄDZEŃ

 • Kontrola dostępu do sieci przewodowej i bezprzewodowej
 • Zarządzanie bazą danych użytkowników sieci i ich urządzeń
 • Pełna historia zdarzeń związanych z autoryzacjami użytkowników w sieci
 • Zaawansowana macierz kreowania reguł uprawnień dostępu do sieci komputerowej
 • Zarządzanie tożsamościami i regułami dostępu dla użytkowników programu Eduroam
 • Tworzenie dostępów czasowych do sieci przy użyciu jednorazowych kuponów
 • Możliwość rejestracji użytkowników za pośrednictwem portalu (Captive Portal)
 • Możliwość masowego tworzenia kont sieciowych (np. w celu obsługi konferencji)
 • Moduł do zarządzania certyfikatami PKI: generowanie własnego CA, list CRL, certyfikatów dla usług (www, poczta, Eduroam, itd.)
 • Możliwość integracji zewnętrznych baz danych użytkowników (Active Directory, LDAP, SQL) do tworzenia spójnej bazy tożsamości w systemie
 • Wbudowany serwer DHCP i narzędzia do zarządzania adresacją IP
 • Kreowanie reguł dostępu do sieci komputerowej w powiązaniu z lokalizacją fizyczną użytkownika, sieci przyłączenia, porą dnia i dniem tygodnia, urządzeniem użytkownika, interfejsu urządzenia, metody uwierzytelnienia
 • Możliwość zaplanowania różnych akcji w odpowiedzi na zaistniałe warunki uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika w sieci: akceptacja bądź odmowa dostępu, wybór sieci w zależności od dopasowanej reguły, nadanie określonej adresacji, przydzielenie dostępu czasowego
 • Zarządzanie wieloma listami reguł dostępu do sieci, możliwość tworzenia nieograniczonej listy reguł, testowania ich, zapisywania i przywracania
 • Oprogramowanie posiada API
Matryca uprawnień
Tożsamości
Urządzenia użytkowników
Producenci
Plan budynku
Kody QR
Panel krosowy

Inwentaryzacja i zarządzanie zasobami sieciowymi

 • Utrzymywanie aktualnej bazy danych urządzeń sieciowych i innych zasobów przedsiębiorstwa
 • System oznakowania i identyfikacji zasobów za pomocą kodów kreskowych i QR
 • Lokalizacja urządzeń sieciowych na graficznych planach budynków w powiązaniu z topologią sieci informatycznej
 • Powiązanie urządzeń oraz ich interfejsów z tożsamościami użytkowników sieci
 • Szczegółowa inwentaryzacja monitorowanych stacji roboczych: systemy operacyjne, podzespoły, aplikacje, peryferia
 • Powiązanie bazy urządzeń z bazami umów sprzedaży, licencji, kontraktów, umów serwisowych, itp.
 • Monitoring modułu, pozwalający na generowanie automatycznych powiadomień o wygaśnięciu wsparcia producenta, okresów gwarancyjnych, itp.
 • Moduł Zadań - pozwala zarządzać zadaniami oraz w razie potrzeby tworzyć powiązania tych zadań z bazą inwentaryzowanych sprzętów i zasobów (również tych będących poza kontrolą NACVIEW, np. klimatyzatory)
 • Moduł Dziennika Zdarzeń - uniwersalny rejestr wszelkich zdarzeń i czynności związanych z utrzymaniem infrastruktury przedsiębiorstwa
 • Moduł Planowania Zmiany - organizowanie zdarzeń planowych (np. wyłączenia prądu, modyfikacje sprzętowe, przeprowadzki, itp.) - organizacja zadań dla ról zlecającego, odpowiedzialnego, uczestników, akceptującego zmiany, implementacja procedury zmiany, uwzględniającej proces akceptacji oraz raportowanie po wprowadzonej zmianie.

Zarządzanie przełącznikami różnych producentów

 • Monitoring i możliwość konfiguracji dostępowych przełączników sieciowych
 • Graficzny interfejs obrazujący stan każdego z portów przełącznika
 • Wizualizacja obciążenia urządzenia i błędów w postaci wykresów
 • Wizualizacja panelu tylnego oraz modułów przełącznika
 • Możliwość tworzenia stosu przełączników
 • Historia zmian dokonanych w konfiguracji przełączników, wersjonowanie zmian i porównywanie wersji konfiguracji
 • Monitorowanie pracy urządzeń w Module Monitoringu
 • Projektowanie indywidualnych raportów i alertów, generowanych na podstawie analizy logów z urządzeń
Przełącznik
Porty
Podsieci IPv4
Mapa IP

Zarządzanie adresacją sieci komputerowej

 • Wbudowany serwer DHCP
 • Tworzenie i zarządzanie podsieciami i sieciami VLAN
 • Mechanizm weryfikacji tworzonych podsieci i sieci VLAN
 • Graficzny interfejs zarządzania podsieciami i pulą adresów IP
 • Możliwość wykonywania działań na zbiorach adresów IP
 • Monitoring wykorzystania puli dynamicznych adresów IP
 • Interfejs do zarządzania serwerami DNS (Bind) - moderowanie wpisów, historia zmian, uprawnienia do stref i rekordów.

Monitoring urządzeń sieciowych oraz stacji roboczych

 • Szczegółowy rejestr zdarzeń w zarządzanej sieci
 • Analityka danych z dokładnością do pojedynczego portu przełącznika
 • Ciągły monitoring modułów systemu, urządzeń, połączeń
 • Monitoring zewnętrznych serwerów autoryzacji
 • Bieżąca informacja z monitorowanych serwerów, przełączników, stacji roboczych, drukarek, itp.
 • Monitorowane parametry: zasoby sprzętowe stacji, stan systemu operacyjnego, zainstalowane oprogramowanie, obciążenie CPU, wykorzystanie RAM, wykorzystanie dysków, i inne
 • Elastyczny edytor raportów i powiadomień dla Administratora
OCS użytkownika
Historia autoryzacji
Dashboard

Obsługa systemu

 • Pełna obsługa systemu przy użyciu przeglądarki internetowej
 • Konfigurowalny panel kontrolny, prezentujący statusy i alerty z modułów systemu: aktywność przełączników, autoryzacje w sieci, obciążenie DHCP, utylizację przełączników, statusy modułów systemu
 • Możliwość dodawania kolejnych zakładek do panelu w obszarze własnych skrótów
 • Mechanizm Dziennika Zdarzeń - zapis zdarzeń i czynności
 • Moduł Zadań Administratora - wyznaczanie i monitorowanie wykonywania zadań, możliwość powiązania ich z administrowanymi urządzeniami.

NACVIEW Poznaj system kontroli dostępu do sieci komputerowej

Sprawdzony w działaniu na dużych sieciach informatycznych

Obsługiwane urządzenia

Bezproblemowa komunikacja