Prezentacja
systemu

Twoja sieć komputerowa
bezpieczna i pod pełną kontroląZamów prezentację systemu

Darmowa licencja
NACVIEW NV-100

Profesjonalny system informatyczny dla Twojej firmyPobierz licencję

Demo online
NACVIEW

Sprawdź wersję online systemu NACVIEWWypróbuj demo

NACVIEW

Zatrzymaj nieautoryzowany dostęp


NACVIEW jest systemem kontroli dostępu do sieci informatycznej organizacji. Pozwala w prosty sposób zarządzać bazą użytkowników i urządzeń oraz tworzyć polityki dostępu do sieci przewodowej i bezprzewodowej. NACVIEW jest jednym z podstawowych elementów niezbędnych do prawidłowego i pełnego zabezpieczenia sieci informatycznej przedsiębiorstwa.

Rozpoznaj zagrożenia wewnętrzne


Bezpieczeństwo sieci komputerowej, a co się z tym wiąże również informacji gromadzonych i przetwarzanych przez organizację, jest jednym z najistotniejszych wyzwań dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. O ile zagrożenia płynące z Internetu są coraz lepiej rozpoznawane i właściwie adresowane, o tyle zabezpieczenie dostępu do sieci wewnętrznej często bywa niedostrzegane, a nawet ignorowane. Zaniedbanie tego obszaru może prowadzić do groźnych następstw.

Przyjazny interfejs

Prosta i przejrzysta nawigacja

Niezależność

Wsparcie dla największych producentów sprzętu sieciowego

Innowacyjne przedstawienie adresacji

Graficzna wizualizacja przestrzeni adresowej

Integracja

Integracja z dowolnymi przełącznikami i sieciami bezprzewodowymi

Polska wersja językowa

Produkt sprawdzony i wielokrotnie wdrożony w polskich realiach

HA

High Availability w cenie licencji

Jakie mogą być skutki niekontrolowanego dostępu do sieci LAN?


  • Uzyskanie dostępu przez nieautoryzowanego użytkownika do serwerów, baz danych i innych zasobów organizacji, z pominięciem firewall’a.

  • Możliwość wprowadzenia malware’u do niezabezpieczonej sieci LAN przez urządzenia końcowe niewiadomego pochodzenia.

  • Łatwe skanowanie sieci przez nieautoryzowanego użytkownika i rozpoznanie jej urządzeń i systemów.

  • Wykorzystanie nieuprawnionego dostępu do Internetu z sieci organizacji.

Zabezpiecz dostęp przewodowy do sieci

Do każdej sieci przewodowej można uzyskać dostęp poprzez gniazdka sieciowe, znajdujące się w budynku, jak również poza nim, np. wykorzystując infrastrukturę sieci monitoringu wizyjnego. Wbrew przekonaniu niektórych administratorów fizyczne zablokowanie dostępu do sieci przewodowej jest praktycznie niemożliwe. Dlatego tak ważne jest, aby organizacja dysponowała systemem, który będzie stanowił barierę nie do przejścia dla nieuprawnionych osób i urządzeń.

NACVIEW pozwala na uwierzytelnianie i autoryzację dostępu do sieci użytkowników i ich urządzeń końcowych. Współpracuje ze zdecydowaną większością urządzeń sieciowych dostępnych na rynku. Administrator systemu w kilku prostych krokach może zaprojektować i wdrożyć polityki przyznawania uprawnień odpowiednim użytkownikom do odpowiednich zasobów sieciowych. Dodatkowymi warunkami branymi pod uwagę są: urządzenie i jego rodzaj (np. laptop, desktop, smartfon), fizyczne miejsce przyłączenia do sieci (lokalizacja lub nawet konkretne gniazdko sieciowe), dzień tygodnia i pora dnia. System NACVIEW egzekwuje polityki dostępu dzięki czemu znacząco zwiększa się poziom bezpieczeństwa całej infrastruktury.

 

Zabezpiecz dostęp bezprzewodowy do sieci komputerowej

Transmisja danych w dzisiejszych sieciach bezprzewodowych zabezpieczona jest protokołem szyfrującym WPA2-AES. Stosowany algorytm zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, ale nie pozwala na zabezpieczenie sieci przed nieuprawnionym dostępem. Problemem jest dostęp współdzielony do sieci WiFi. W sieciach bezprzewodowych hasło dostępowe przekazywane jest większej liczbie użytkowników. Często jest ono proste, można je w łatwy sposób złamać metodami słownikowymi. Ponadto hasła te są rzadko zmieniane z uwagi na problematyczność takiej operacji. To wszystko powoduje, że pomimo zastosowania bardzo bezpiecznych metod szyfrowania transmisji, sieci bezprzewodowe są słabo chronione.

Dzięki systemowi NACVIEW transmisja bezprzewodowa jest szyfrowana długimi i skomplikowanymi kluczami, niemożliwymi do złamania. Ponadto klucz każdego użytkownika jest inny, co pozwoli kontrolować każdego użytkownika z osobna. Możliwe jest również odcinanie pojedynczych użytkowników, którzy nie powinni mieć dostępu do sieci (np. odeszli z firmy). Ponadto dzięki NACVIEW możliwe jest utworzenie sieci WiFi o tym samym SSID, w której różni użytkownicy otrzymają różne prawa dostępu do zasobów sieciowych.

Poznaj użytkowników sieci

Aby skutecznie bronić sieć przed dostępem osób niepowołanych, administrator musi dysponować odpowiednią wiedzą na temat wszystkich użytkowników sieci oraz odpowiednimi narzędziami do zarządzania nimi. Często w przedsiębiorstwach istnieją już bazy użytkowników, jak np. Active Directory. Istotna jest zatem możliwość łatwej integracji z nimi.

System NACVIEW zapewnia możliwość prostego zarządzania kontami użytkowników, niezależnie od ich źródła, którym może być lokalna baza danych, bądź bazy zewnętrzne. Dzięki temu do adresu IP lub MAC dodawana jest informacja o konkretnej osobie, dzięki której możliwe staje się prostsze śledzenie jej aktywności. Ponadto NACVIEW umożliwia tworzenie konkretnych polityk dostępu w oparciu o wiedzę o konkretnym użytkowniku, bądź grupie użytkowników. Pozwala to na jeszcze łatwiejsze zarządzanie dostępem sieciowym, a dotarcie do informacji o zautoryzowanych sesjach, przyznanych adresach IP, adresach MAC, miejscach przyłączenia się do sieci i zarejestrowanych urządzeniach staje się prostsze.

 

Wykryj i monitoruj urządzenia końcowe

Warunkiem utrzymania bezpiecznego środowiska IT w organizacji jest sprawowanie kontroli nad tym jakie urządzenia mają możliwość logowania się do sieci. Zwłaszcza dziś, gdy pracownicy i goście dysponują prywatnymi urządzeniami mobilnymi, których mogą używać w sieci przedsiębiorstwa. Administratorzy IT muszą dopilnować, aby nie narażać z tego powodu zasobów organizacji na utratę danych i niebezpieczeństwo zainfekowania złośliwym oprogramowaniem.

NACVIEW umożliwia identyfikację i klasyfikację urządzeń mogących podłączyć się do sieci. W kilku prostych krokach administrator może określić jakie urządzenia mogą korzystać z zasobów sieciowych organizacji. NACVIEW umożliwia stworzenie profili urządzeń, które wiążą adresy MAC interfejsów sieciowych z konkretnymi komputerami. Umożliwiają przypisanie urządzeń do określonych kont użytkowników oraz pozwalają na zarządzanie adresacją IP za pomocą zintegrowanego serwera DHCP. Takie profile mogą być w łatwy sposób wykorzystane do skonfigurowania polityk dostępu do sieci.

Proste administrowanie systemem

Cała wiedza na temat sieci i użytkowników będzie bezużyteczna, jeżeli nie dodamy do tego wygodnych narzędzi przeznaczonych do analizy, monitorowania i raportowania.

System NACVIEW to intuicyjne i proste narzędzie, które umożliwi sprawowanie kontroli nad dostępem do zasobów sieciowych organizacji. Dzięki możliwości konfiguracji odpowiednich raportów, wysyłanych okresowo na skrzynkę pocztową, możliwa będzie bieżąca kontrola kondycji sieci. Raz wdrożony system pozwoli odciążyć administratora, a jednocześnie umożliwi ciągłe zarządzanie dostępem do sieci i zapewni szereg narzędzi wspierających codzienną pracę.

NACVIEW Poznaj system kontroli dostępu do sieci komputerowej

Sprawdzony w działaniu na dużych sieciach informatycznych

Obsługiwane urządzenia

Bezproblemowa komunikacja