Integracja z ServiceNow

Integracja z systemami firm trzecich jest ważnym elementem rozwoju systemu NACVIEW. Głęboko wierzymy, że wspólne działanie systemów jest kluczowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego firmy i ograniczenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Równie ważnym czynnikiem determinującym integrację jest usprawnienie i optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz firmy. Przykładem takiej integracji jest współpraca z ServiceNow, która ma na celu zarówno lepszą ochronę sieci, jak i ułatwienie pracy administratorów.

Wiele firm wykorzystuje ServiceNow jako system do zarządzania zadaniami, aby jak najszybciej realizować bieżące potrzeby i rozwiązywać problemy pracowników. Często jednak aby działać sprawnie i precyzyjnie brakuje szczegółowej wiedzy. Organizacje są przeciążone nieustannymi modyfikacjami w środowisku sieciowym, nowo pojawiającymi się urządzeniami końcowymi, jak i zmieniającymi się wymogami dotyczącymi zgodności z przepisami. Z pomocą w zrozumieniu tego może przyjść system NACVIEW, przedstawiając w sposób szczegółowy co się dzieje w naszej sieci.

Integracja umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa podejmowanie świadomych decyzji na podstawie szczegółowych informacji z urządzeń końcowych. Typ urządzenia, system operacyjny, wykorzystanie zasobów procesora, aktualizacje, szyfrowanie, działanie antywirusa to tylko niektóre z informacji otrzymane z profilowania w NACVIEW, które pozwolą błyskawicznie zdefiniować luki i podjąć właściwe działania. NACVIEW to system, który przechowuje informacje o wszystkich urządzeniach bez względu na to, z jakich usług i systemów pochodzą. Teraz także jest możliwa dwukierunkowa integracja z ServiceNow.

Korzystasz z innego systemu? Zapytaj o integrację z NACVIEW -> kontakt

 


Powrót do Aktualności