Nielimitowany Agent NACVIEW

Agent NACVIEW to aplikacja, która pozwala weryfikować, czy urządzenie końcowe, na którym jest zainstalowana, jest zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa firmy. Agent przekazuje do systemu NACVIEW informacje i na ich podstawie system pozwala lub nie na dostęp do zasobów w sieci firmowej. Przeskanowane urządzenia, które nie spełnią nałożonych w politykach warunków, mogą być automatycznie od sieci izolowane.

Główne funkcjonalności Agenta NACVIEW:

  • UP2DATE - sprawdza czy urządzenie końcowe posiada zainstalowane wszystkie poprawki systemu operacyjnego.
  • AntiVirus - weryfikuje czy na danym urządzenie końcowym jest zainstalowany i uruchomiony program antywirusowy.
  • Firewall - sprawdza czy na systemie operacyjnym urządzenia końcowego jest uruchomiona funkcja zapory.
  • Device management - pozwala administratorowi systemu NACVIEW na zdalne przełączenie urządzenia do innego Vlan’u.
  • Processes – wykrywanie uruchomionych procesów na urządzeniu końcowym
  • Network Configurator - automatycznie konfiguruje dostęp do sieci Wi-Fi na urządzeniu końcowym bez konieczności podawania poświadczeń przez użytkownika.

Agent NACVIEW pomaga firmom w zarządzaniu bezpieczeństwem bez dodatkowych kosztów, a to dlatego, że Agent NACVIEW w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych nie podlega dodatkowemu licencjonowaniu. Wystarczy zakupić system NACVIEW jako licencję dożywotnią lub w formie subskrypcji, aby w pełni korzystać z jego funkcjonalności.

 

Windows

Mac OS

Linux

iOS

Android

UP2DATE

 

 

AntiVirus

 

 

Firewall

 

 

Device management

 

 

 

Processes

 

 

Network Configurator

 


Powrót do Aktualności