One-Time Password (OTP) Authentication dla połączeń VPN (FortiGate)

Bezpieczna komunikacja między osobami pracującymi zdalnie a zasobami informatycznymi przedsiębiorstw jest aktualnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego wychodzić naprzeciw potrzebą firm i instytucji umożliwiamy im zwiększenie poziomu bezpieczeństw dla połączeń do sieci VPN.

FortiGate to druga platforma po Pulse Secure, dla której umożliwiamy integrację z NACVIEW. Pozwala ona na wykorzystywanie jednorazowych haseł w celu autoryzacji dostępu użytkowników do sieci VPN.

Jak to działa?

Aby usługa OTP zadziałała, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, FortiGate musi być skonfigurowany w NACVIEW jako urządzenie sieciowe. Drugim warunkiem jest posiadanie przez użytkownika aplikacji FortiClient.

Pierwszy etap weryfikacji tożsamości użytkownika to sprawdzenie jego poświadczeń w lokalnej bazie NACIEW lub w zewnętrznej np. Active Directory. Jeżeli login i hasło jest poprawne, a konto jest aktywne i zasób odpowiednio skonfigurowany,  następuje drugi etap walidacji. NACVIEW wysyła do użytkownika wiadomość SMS  z kodem weryfikacyjnym, który należy wprowadzić do aplikacji FortiClient. Po poprawnej weryfikacji kodu i jego ważności przyznawany jest dostęp do określonych zasobów sieci.

OTP Schemat

Podczas konfiguracji OTP w NACVIEW administrator ma możliwość wyboru dodatkowych parametrów, między innymi czasu życia kodu weryfikacyjnego czy treści komunikatu, a sam moduł wyposażony jest w możliwość tworzenia grup obiektów oraz wyświetlania logów ze zdarzeń autoryzacji.

Jeśli Twoja firma korzysta z innego rozwiązania VPN, napisz do nas na office@nacview.com i zapytaj o możliwość integracji.

 


Powrót do Aktualności