Cyberbezpieczny Samorząd z NACVIEW

Jednostki Samorządu Terytorialnego (Gminy, Powiaty i Samorządy Wojewódzkie) mogą ubiegać się o dofinansowanie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego.

Harmonogram składania wniosków: 19.07.2023 – 13.10.2023 do godziny 16.00

Maksymalna wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN - lista podmiotów wraz z kwotą dofinansowania dostępna jest pod linkiem: https://www.gov.pl/attachment/72564501-848d-4989-bc77-c01470580849

Jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa informatycznego jest system typu NAC (ang. Network Access Control) - rozwiązanie zapewniające kontrolę dostępu do sieci przez weryfikację bezpieczeństwa i uprawnień urządzenia końcowego ubiegającego się o dostęp do sieci, uwierzytelnienie stacji lub użytkownika, warunkowe przydzielenie dostępu do określonej sieci.

Polskie rozwiązanie klasy NAC - NACVIEW idealnie wpasowuje się w opisane w poradniku NASK funkcjonalności. System umożliwia skonfigurowanie polityk uprawnień i dostępu do sieci informatycznej dla użytkowników oraz urządzeń zapewniając pełną widoczność i kontrolę nad warstwą dostępu do sieci. Rozwiązanie jest idealne dla heterogenicznych sieci i obsługuje urządzenia wszystkich dostawców sprzętu sieciowego.

System umożliwia bez dodatkowych kosztów skonfigurowanie MFA (ang. Multi-Factor Authentication) do uwierzytelniania do sieci VPN. Weryfikacja dwuetapowa może zostać zrealizowana za pomocą kodów wygenerowanych na aplikacji NACVIEW Authenticator, Google Authenticator lub tokenów SMS.

W NACVIEW można skonfigurować polityki korzystania dla urządzeń mobilnych, zarówno tych pracowniczych poprzez bezpieczne BYOD (ang. Bring Your Own Device), jak i gościnnych z wykorzystaniem voucherów lub Captive Portalu. Więcej na https://nacview.com/pl/content/dostep-goscinny-i-byod

NACVIEW jest rozwiązaniem wysokiej dostępności z funkcjonalnością HA w standardzie, konsolą w języku polskim, dostępnym w modelu licencji dożywotniej lub subskrypcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z naszymi partnerami handlowymi lub bezpośrednio z nami .

Więcej o projekcie Cyberbezpieczny Samorząd na: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

 


Powrót do Aktualności