Czy w sieciach wielodomenowych można skutecznie wdrożyć system kontroli dostępu?

Bez względu na wielkość organizacji oraz ilość jej oddziałów najwygodniejszym rozwiązaniem dla administratora zarządzającego w niej siecią jest wykorzystanie pojedynczej domeny AD. Nie tylko z uwagi na niższe koszty, ale również prostotę w utrzymaniu i zarządzaniu, czy chociażby odtwarzaniu w przypadku awarii. Niestety specyfika działania wielu organizacji wymaga wdrożenia wielu niezależnych domen AD. Często determinuje to struktura danej firmy, wymogi prawne, potrzeba biznesowa lub chęć izolacji krytycznych zasobów firmy.

Czy zatem istnieje skuteczny system NAC, który ma możliwość kontroli dostępu do sieci użytkowników pochodzących z wielu niezależnych domen?

Rozwiązaniem jest system NACVIEW. NACVIEW może być wdrożony w środowisku wielodomenowym, gdzie domeny są od siebie całkowicie odseparowane. Obsługa użytkowników pochodzących z wielu domen bez konfiguracji dwukierunkowego zaufania pomiędzy nimi, to funkcjonalność dzięki, której wdrożenie systemu nie wymusza zmian architektury sieciowej.

Integracja w środowiskach z wieloma domenami bardzo często dotyczy uniwersytetów, w których odseparowanie informacji o pracownikach i studentach jest kwestią kluczową. Na uczelni tworzone są osobne domeny dla kont i zasobów pracowniczych oraz dla kont i zasobów studenckich. System NACVIEW umożliwia prostą i łatwą kontrolę dostępu do sieci uczelnianej dla użytkowników niezależnie od tego z jakiej domeny pochodzą.

Sprawdź jakie elementy systemu najczęściej wykorzystują firmy z twojej branży.

 


Powrót do Aktualności