Integracja z G Suite – Google

Nowością w systemie NACVIEW jest możliwość integracji z G Suite poprzednio Google Apps for Work. Popularne na całym świecie oprogramowanie chmurowe oferowane przez firmę Google to kolejna opcja, z której możemy skorzystać wybierając zewnętrzny serwer autoryzacji. System dotychczas oferował integrację z LDAP/AD oraz z relacyjnymi bazami danych, a ze względu na wzrost popularności usług chmurowych nowa funkcjonalność pozwoli na jeszcze bardziej elastyczną konfigurację systemu NACVIEW i łatwiejsze zarządzenie użytkownikami w sieci firmowej. 

Wybierając jako rodzaj autoryzacji G Suite zsynchronizujemy informację o użytkownikach, jednostkach organizacyjnych z domeny Google w systemie NACVIEW. Dzięki czemu uzyskamy informacje o wszystkich użytkowników pochodzących z różnych serwerów autoryzacji w jednej zintegrowanej konsoli NACVIEW.

 Autoryzacja G Suite

Integracja z zewnętrznymi serwerami autoryzacji takimi jak LDAP/AD, relacyjne bazy danych, a teraz także oprogramowanie chmurowe firmy Google pozwala autoryzować użytkowników w sieci firmowej na podstawie zewnętrznych danych. NACVIEW na podstawie poświadczeń z G Suite przyzna użytkownikowi dostęp do określonego w politykach firmy segmentu sieci. Oznacza to, że administrator nie będzie musiał konfigurować i utrzymywać osobnej bazy danych przechowującej danych o użytkownikach. Zamiast tego użytkownicy mogą łączyć się z siecią przy użyciu tych samych nazw użytkowników i haseł, których używają do uzyskania dostępu do G Suite - oszczędzając czas, pieniądze i problemy administracyjne.

Uwierzytelnianie użytkowników w sieci Wi-Fi może wykorzystywać zarówno WPA 2 / 802.1X jaki i Captive Portal. Korzystając z zabezpieczeń Wi-Fi opartych na standardzie 802.1X, możemy uwierzytelniać użytkowników w sieci za pomocą nazwy użytkownika i hasła, lub użyć certyfikatu X509 do uwierzytelniania użytkowników G Suite.

 


Powrót do Aktualności