Konsekwencje niezabezpieczonych sieci

Powszechne wykorzystywanie urządzeń mobilnych, a także rozwój trendu polegającego na używaniu prywatnych urządzeń do celów służbowych skutkuje tym, że firmy starają się w jak najprostszy sposób udostępnić pracownikom dostęp do sieci. Najpopularniejsze w takiej sytuacji są sieci bezprzewodowe. Niski koszt i łatwość instalacji sprawia, że to rozwiązanie stosowane zarówno przez małe, jak i duże przedsiębiorstwa.

Niestety, zazwyczaj firmy te zapominają o odpowiednich zabezpieczeniach. Najczęstszymi błędami są stosowanie jednego wspólnego hasła dla wszystkich oraz brak identyfikacji użytkowników w sieci. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że niezabezpieczona sieć może narazić firmę na szereg zagrożeń.

Utrata wizerunku

Każda strata w biznesie jest porażką, ale jedną z najbardziej dotkliwych jest utrata reputacji. Jeśli sieć nie jest odpowiednio zabezpieczona i dojdzie do utraty danych, może przełożyć się to na starty biznesowe. Wiadomości o takich incydentach szybko się rozchodzą i mogą poważnie wpłynąć na relacje z klientami, inwestorami, partnerami i dostawcami.

Utrata danych poufnych i osobowych

Innym zagrożeniem  jest utrata poufności danych. Ponieważ dane są ważnym zasobem biznesowym, zachowanie ich poufności ma ogromne znaczenie. Podczas, gdy duże korporacje coraz częściej posiadają narzędzia zabezpieczenie sieci, małe firmy pozostają łatwym celem ataków. Taka firma często zakłada, że jest zbyt mała, aby być celem ataku i dlatego nie dba o odpowiednie zabezpieczenie danych. Jest to bardzo niebezpieczne myślenie, biorąc pod uwagę, chociażby konsekwencje finansowe płynące z nieprzestrzegania RODO. Co jednak istotne, niezabezpieczona sieć może narazić pracowników i klientów na różnorodne ataki polegające na gromadzeniu danych.

Szpiegostwo przemysłowe

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, ma na rynku konkurentów. Niezabezpieczone sieci stwarzają możliwość pozbawionemu skrupułów rywalowi w zdobyciu dostępu do danych biznesowych. Może on uzyskać dostęp do bazy klientów, danych księgowych, informacji o planach rozwojowych firmy. Każdy posiadający tak dogłębną wiedzę na temat działań przedsiębiorstwa może być dla niego szkodliwym zagrożeniem.

Konsekwencje prawne i finansowe

Jeżeli w wyniku zaniedbań spowodowanych nieodpowiednimi zabezpieczeniami dojdzie do kradzieży tożsamości, to poszkodowany klient lub pracownik może mogą domagać się odszkodowań w wyniku poniesionych straty, pozywając firmę. Nawet jeżeli pozwanej firmie uda się uniknąć kar finansowych  to raz utracona reputacja może być trudna do odbudowania.

 

Niektóre rozwiązania mogą zapobiec ryzykom biznesowym związanym z niezabezpieczonymi sieciami.Dzięki wdrożonemu w sieci systemowi NACVIEW dostęp do niej będzie możliwy tylko dla poprawnie uwierzytelnionych użytkowników i urządzeń, a automatyczna współpraca z innymi zalecanymi systemami bezpieczeństwa będzie mogła ustrzec każdą firmę przed przykrymi konsekwencjami. Przeczytaj więcej o automatyzacji procesów bezpieczeństwa na stronie: https://nacview.com/pl/content/automatyzacja-proces%C3%B3w-w-obszarze-bezpiecze%C5%84stwa

 


Powrót do Aktualności