Nowy korzystniejszy sposób licencjonowania systemu NACVIEW

Aktualne licencjonowanie NACVIEW pod kątem liczby unikatowych autoryzacji w ciągu dnia zostanie zastąpione przez nowy sposób, znacznie korzystniejszy dla aktualnych i nowych klientów. Podczas gdy aktualnie każde zautoryzowane poprawnie urządzenie pomniejszało bezpowrotnie o jeden pulę „Dziennego limitu licencji”, teraz urządzenie, które rozłączy się z siecią, odda z powrotem wykorzystaną jednostkę do puli „Dziennego limitu licencji”.

Jak to będzie działać:

System NACVIEW codziennie w przedziale między godziną 00.00 a godziną 23.59 będzie sprawdzał aktualny stan wszystkich poprawnie zautoryzowanych i zalogowanych w sieci urządzeń. Sprawdzanie stanu będzie odbywało się co godzinę, a o poziomie wykorzystania puli „Dziennego limitu licencji” będzie świadczył najwyższy wynik z danego dnia. Do wykorzystania puli „Dziennego limitu licencji” zaliczają się wszystkie urządzenia, które podlegają autoryzacji przed podłączeniem się do sieci, (są to: laptopy, komputery, telefony, drukarki, kamery IP, sprzęt medyczny itp.).

Licencje Systemu NACVIEW dostępne są w następujących wielkościach:

Nazwa licencji

Opis

Ilość urządzeń końcowych

NV-100-VM

Licencja NACVIEW (VM) dla system zarządzania dostępem do sieci, umożliwiająca autoryzację do 100 urządzeń końcowych (adresów MAC) jednocześnie podłączonych do sieci.

100

NV-500-VM

Licencja NACVIEW (VM) dla system zarządzania dostępem do sieci, umożliwiająca autoryzację do 500 urządzeń końcowych (adresów MAC) jednocześnie podłączonych do sieci.

500

NV-1500-VM

Licencja NACVIEW (VM) dla system zarządzania dostępem do sieci, umożliwiająca autoryzację do 1’500 urządzeń końcowych (adresów MAC) jednocześnie podłączonych do sieci.

1’500

NV-5K-VM

Licencja NACVIEW (VM) dla system zarządzania dostępem do sieci, umożliwiająca autoryzację do 5’000 urządzeń końcowych (adresów MAC) jednocześnie podłączonych do sieci.

5’000

NV-10K-VM

Licencja NACVIEW (VM) dla system zarządzania dostępem do sieci, umożliwiająca autoryzację do 10’000 urządzeń końcowych (adresów MAC) jednocześnie podłączonych do sieci.

10’000

NV-25K-VM

Licencja NACVIEW (VM) dla system zarządzania dostępem do sieci, umożliwiająca autoryzację do 25’000 urządzeń końcowych (adresów MAC) jednocześnie podłączonych do sieci.

25’000

NV-unlim-VM

 

Licencja NACVIEW (VM) dla system zarządzania dostępem do sieci, umożliwiająca autoryzację nielimitowanej liczbie urządzeń końcowych (adresów MAC) jednocześnie podłączonych do sieci.

nielimitowana

„Dzienny limit licencji” to parametr pozwalający na dozwolone przekroczenie zakupionej licencji do 50% jej poziomu (dozwolony margines obsługi nieprzewidzianych zdarzeń autoryzacji, np. dla zwiększonej liczby użytkowników gościnnych).  Podsumowując „Dzienny limit licencji” dla licencji NV-100-VM wynosi 150, analogicznie dla licencji NV-500-VM wynosi on 750 itd.

Nowy sposób licencjonowania zacznie obowiązywać w grudniu 2019 przy okazji wydania nowej wersji 2.2.0.

 


Powrót do Aktualności