To ostatni dzwonek na skorzystanie z dofinasowania cyberbezpieczeństwa dla szpitali w 2023r.

Przypominamy, że w drugiej edycji dofinansowania zakupów cyberbezpieczeństwa, wszystkie szpitale wciąż mogą wykorzystać przyznane im w 2023 roku środki zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa NFZ.

Na podstawie informacji zawartych w zarządzeniu finansowaniem mogą zostać objęte następujące czynności:

  1. zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;
  2. zakup lub rozwój systemów Firewall;
  3. zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;
  4. zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

 

Każdy szpital ma szansę poszerzyć zakres swojego bezpieczeństwa i skorzystać z dofinansowania. Środki te w pierwszej kolejności muszą być wykorzystane na zakup minimalnego zestawu rozwiązań cyberbezpieczeństwa wymienionych w rozporządzeniu.

W momencie, gdy szpital jest już w posiadaniu wskazanych rozwiązań, w drugiej kolejności może wykorzystać dofinansowanie na zakup innych, niewymienionych w rozporządzeniu systemów bezpieczeństwa.

Ważne jest udokumentowanie, że chęć zakupu konkretnego rozwiązania jest istotna i dlaczego. Czasu na przygotowanie dokumentacji pozostało niewiele. Teraz jest idealny moment, aby przygotować wniosek i uzyskać jego akceptację, tak aby przydzielone środki z dofinansowania nie przepadły.

Rozwiązaniem, które idealnie wpisuje się w trend zwiększenia cyberbezpieczeństwa szpitali jest system NACVIEW służący do kontroli dostępu do sieci. Potwierdziło to wiele zrealizowanych z sukcesem wdrożeń w ramach zeszłorocznej edycji dofinansowania, kiedy wiele szpitali zakupiło to rozwiązanie i zaimplementowało w swoich sieciach.

Przypominamy, że w ramach przydzielonych środków z dofinansowania można sfinansować:

  • zakup systemu NACVIEW,
  • zakup wsparcia dla systemu NACVIEW na kolejny rok/okres,
  • zakup wdrożenia systemu (jeśli do tej pory jeszcze nie udało się go wdrożyć).

 

W przypadku dodatkowych pytań, chęci poznania rozwiązania zachęcamy do kontaktu.

 


Powrót do Aktualności