Sprawdź, co nowego pojawiło się w wersji 2.2 systemu NACVIEW

Rozbudowany dashboard

Dashboard

Informacje o aktywnych sieciach VLAN, aktywnych podsieciach IPv4, nodach systemu, nieznanych urządzeniach i działających aplikacjach NACVIEW Scout są dostępne w postaci ikon podsumowujących - dzięki temu ważne informacje zawsze są pod ręką.

Nody systemu

Moduły

Obciążenie Autoryzacji

Pamięć

Procesor

Zaktualizowany moduł „Nody systemu” pozwala na stały monitoring najistotniejszych informacji ze wszystkich węzłów systemu NACVIEW.

Dostępny jest również nowy rodzaj węzła – „Archiwum”.

Rozbudowane statystyki

W najnowszej wersji systemu dostępne są przejrzyste wykresy podłączonych do sieci urządzeń końcowych z podziałem na model i rodzaj systemu operacyjnego urządzenia. Możliwy jest też wgląd w status połączenia dla urządzeń końcowych (PING, SNMP, SYSLOG).

Statystyki

NACVIEW Scout

NACVIEW 2.2. daje możliwość korzystania z darmowej aplikacji na urządzenia końcowe, która analizuje status bezpieczeństwa danego urządzenia i wysyła zebrane informacje do systemu.

 
Aplikacja NACVIEW Scout jest dedykowana dla urządzeń z systemem Windows, Linux i MacOS.

Aplikacja umożliwia weryfikację następujących elementów:

NACVIEW Scout Czy program antywirusowy jest uruchomiony i zaktualizowany?
NACVIEW Scout Czy system operacyjny jest zaktualizowany?
NACVIEW Scout Czy systemowe szyfrowanie dysku jest uruchomione?
NACVIEW Scout Czy zapora systemowa jest uruchomiona?
NACVIEW Scout Czy wymagane procesy są uruchomione?
NACVIEW Scout Czy wymagane pliki i katalogi znajdują się na urządzeniu?
NACVIEW Scout Czy wymagane wpisy w rejestrze znajdują się na urządzeniu?

Tożsamość

Tożsamość

Przy użyciu aplikacji NACVIEW Scout administrator może w prosty sposób przełączać urządzenie końcowe do innego VLANu.

Switch VLAN

NACVIEW Assistant

NACVIEW Assistant to aplikacja, która automatycznie skonfiguruje sieć na urządzeniu końcowym. Użytkownik nie musi angażować działu IT ani znać danych dostępowych do sieci. Wystarczy, że wybierze odpowiednią konfiguracją dla swojego urządzenia, a cały proces wykona się automatycznie.

Konfiguracja sieci

Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Windows, Mac OS X, iOS oraz Android.

OTP dla połączeń VPN

Nowa wersja systemu NACVIEW daje także możliwość skonfigurowania OTP dla połączeń VPN. One Time Password (OTP) Authentication to dodatkowa forma weryfikacji tożsamości użytkownika, polegająca na podawaniu jednorazowego hasła lub kodu przez logującego się do sieci VPN użytkownika.

NACVIEW Authenticator

Aplikacja pozwalająca na generowanie jednorazowych haseł.

CAPTIVE PORTAL

Ulepszona wersja Captive Portalu pozwala teraz na logowanie za pomocą sieci społecznościowych oraz z wykorzystaniem sponsora. 

Captive Portal - Rejestracja

Captive Portal - Logowanie

Za pomocą Captive Portal można teraz pobrać aplikację NACVIEW Scout i NACVIEW Assistant, a także zresetować hasła użytkowników w tym kont Microsoft Active Directory.

Captive Portal

Użytkownik Captive Portalu może również odebrać wiadomość od Administratora, wygenerowaną za pomocą systemu NACVIEW.  Captive Portal

Co jeszcze pojawiło się w nowej wersji NACVIEW?

 • Rozbudowany raport podsumowujący zawierający nowe informacje: status nodów, przeciążenia portów, liczba autoryzacji, liczba nowych urządzeń;
 • Wbogacony widok tożsamości o możliwość zmiany hasła i wparcie dla dwu-składnikowej autoryzacji za pomocą tokentów;
 • Przydzielanie uprawnień według grupy użytkowników w Captive Portal;
 • MDM i firewall dodane jako nowe metody profilowania;
 • Profil systemu z następującymi modułami: DHCP fingerprinting, HTTP/S, vendor OUI, TCP, NMAP, CDP/LLDP, AD;
 • Profil urządzenia w zdarzeniach DHCP w zdarzeniach autoryzacji i widoku urządzeń;
 • Wsparcie dla OCSP (Online Certificate Status Protocol);
 • Rozszerzony import tożsamości i urządzeń z pliku CSV;
 • Możliwość wskazywania grup urządzeń sieciowych i administratorów dla TACACS+;
 • Polityki rozbudowane między innymi o możliwość wyboru urządzeń końcowych według serwera autoryzacji;
 • Wsparcie dla autoryzacji przez social media i G Suite;
 • Możliwość pobierania atrybutów z AD.

 


Powrót do Aktualności