Wersja 2.1.18

Wprowadzanie zmian do NACVIEW jest oczywistym następstwem rozwoju technologii. Jednak, naszą główną motywacją do ciągłego udoskonalania systemu są przede wszystkim klienci i ich potrzeby. Rozwiązania, jakie proponuje wersja 2.1.18 sprawiają, że system jest jeszcze bardziej intuicyjny, a zarządzanie dostępem do sieci informatycznej organizacji nigdy nie było prostsze.

Status systemu

Jedną ze zmian wprowadzonych do nowej wersji jest pojawienie się ikony, za pomocą której sprawdzisz aktualny status systemu. Dzięki temu, na bieżąco dowiesz się o wystąpieniu problemów, takich jak błędna konfiguracja protokołu SMTP czy też brak połączenia z Active Directory. Funkcja ta, umożliwia zatem szybką reakcję na zaistniałe komplikacje.

Status systemu

Captive Portal

Wbudowanie Captive Portalu do systemu NACVIEW znacząco ułatwia procedurę dostępu do sieci dla użytkowników odwiedzających Twoją organizację. Opcja automatycznego wysyłania hasła przez e-mail lub wiadomość SMS pozwala tym użytkownikom na samodzielne logowanie do sieci. Istnieje również możliwość spersonalizowania portalu pod kątem praktycznym i wizualnym.

 

Captive Portal

Podgląd urządzeń sieciowych

Zaktualizowanie widoku podglądu urządzeń sieciowych sprawiło, że wykonywanie wszelkich operacji na danym urządzeniu jest szybkie i intuicyjne. Wszystkie informacje dotyczące urządzenia są prezentowane w przejrzysty sposób, dzięki czemu błyskawicznie odnajdziesz poszukiwane wartości. Ujednolicony został widok graficzny m.in. zdarzeń autoryzacji, logów oraz zdarzeń z przełączników.

System daje też możliwość wyboru dowolnej liczby portów, a także ustawiania i raportowania ich wykorzystania. Dodatkowo, istnieje możliwość sprawdzenia komunikacji z przełącznikiem za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych (PING, SNMP, CLI, HTTP, RADIUS, SYSLOG).

Nowy widok urządzeń sieciowych

Mapa powiązań urządzeń sieciowych

Graficzne przedstawienie powiązań sieciowych wzbogaciliśmy o funkcję automatycznego wykrywania połączeń między tymi urządzeniami. Dodana została również widoczność punktów końcowych i ich adresów MAC. Dzięki temu możesz szybko podejrzeć aktualny stan powiązań oraz wykryć ewentualne braki połączeń.

Graficzna mapa powiązań

 

Kreator polityk dostępu

Kolejną wprowadzoną zmianą jest zaktualizowanie kreatora tworzenia polityk dostępu. Kreator ten, oprócz tego, że umożliwia ustawienie wszystkich parametrów w jednym oknie, to przede wszystkim pozwala też na precyzyjniejsze określenie polityki.

Przy urządzeniach końcowych został również dodany nowy warunek, dotyczący wersji systemu operacyjnego na danym urządzeniu. W przypadku urządzeń sieciowych istnieje teraz możliwość określenia grupy portów i portów, należących do danej jednostki organizacyjnej.

Ponadto, dodaliśmy warunek dla autoryzacji po adresie MAC oparty na dodatkowym sprawdzeniu za pomocą protokołu SNMP. O tym, jaka polityka przyznała dostęp do sieci można się teraz dowiedzieć w raportach DHCP.

Polityka dostępu

Funkcjonalność IPAM

W nowej wersji systemu przewidzieliśmy również wprowadzenie funkcjonalności IPAM z graficznym przedstawieniem protokołów DHCP. Dzięki temu, nie tylko jest to bardziej przyjazne dla oka, ale również cały proces zarządzania siecią staje się sprawniejszy.

Polityka dostępu

Funkcja wyszukiwarki

Istnieje teraz możliwość, aby podczas wyszukiwania elementów w systemie NACVIEW, zawęzić obszar poszukiwań do określonej grupy elementów np. adresów MAC lub urządzeń sieciowych.

Polityka dostępu

Co jeszcze pojawiło się w nowej wersji NACVIEW?

 • Nowy moduł dla definicji zdarzeń, pozwalający na integrację z systemami takimi jak: SIEM, firewall, antywirus itp.
 • Agent dla urządzeń z systemem Windows i MacOS, dostarczający informację o adresie MAC, adresie IP, wersji systemu i jego aktualizacjach
 • W raporcie podsumowującym dodano: status obciążenia portów, status drukarek, status wykorzystania indywidualnych reguł autoryzacji
 • Uproszczona konfiguracja serwera VPN, dzięki automatycznemu dodawaniu wymaganych plików i bibliotek
 • Rozróżnianie tożsamości, które będą miały dostęp do różnych zasobów sieciowych po połączeniu przez tunel VPN
 • Funkcjonalność cyklicznego tworzenia kopii zapasowych
 • Możliwość pobierania bieżącej lub archiwalnej konfiguracji przełącznika
 • Funkcja automatycznej rejestracji punktów końcowych
 • Konfiguracja i monitorowanie wykorzystania puli adresów serwera DHCP
 • Opcja czarnej listy w serwerze DHCP pozwalająca na określenie adresów MAC pominiętych podczas transakcji DHCP
 • Raport zdarzeń z autoryzacji rozbudowany o informację zawierające nazwę hosta, identyfikator producenta, adres bramy i adres IP
 • Wprowadzono moduł TACACS+
 • Opcja generowania hasła dnia
 • Możliwość instalacji systemu w środowisku rozproszonym na wielu maszynach wirtualnych lub na serwerze fizycznym
 • Automatyczne wyszukiwanie sieci i urządzeń końcowych w wybranych podsieciach z wykorzystaniem protokołu SNMP
 • Wsparcie dla protokołu SNMP v3 dla urządzeń sieciowych
 • Funkcjonalność szybkiego dodawania nowo odkrytego adresu MAC do systemu NACVIEW
 • Funkcja dodawania rozproszonych węzłów
 • Kreator wzbogacony o przekierowanie Syslog i urząd certyfikacji CA
 • Funkcjonalność Radius Accounting w celu uzyskiwania id sesji dla rozłącznych sesji

 

Masz więcej pytań, chcesz zobaczyć prezentację systemu NACVIEW, a może przetestować rozwiązanie w swojej sieci? Napisz do nas na office@nacview.com lub zadzwoń pod numer +48 61 6397508.

 


Powrót do Aktualności