NACVIEW
SCOUT

Aplikacja dostępna w cenie licencji

Gwarancja
bezpieczeństwa

Aplikacja wysyła do systemu NACVIEW informacje o urządzeniu, na którym została zainstalowana, dzięki czemu pozwala na sprawdzenie zgodności urządzeń końcowych z wymaganiami bezpieczeństwa firmy. Wymagania te mogą dotyczyć np. aktualności systemu antywirusowego. W sytuacji, gdy wymagania nie zostaną spełnione - urządzenie może być pozbawione dostępu do sieci.

Wsparcie
systemowe

NACVIEW Scout to aplikacja ze wsparciem dla najpopularniejszych systemów operacyjnych urządzeń desktopowych (PC). Powstała z myślą o komputerach posiadających oprogramowanie Windows, Linux lub macOS.

Komunikacja
z użytkownikami

System NACVIEW umożliwia komunikację z użytkownikami końcowymi, którzy mają na swych urządzeniach zainstalowaną aplikację NACVIEW Scout. Administrator może za pomocą systemu wysłać im dowolną wiadomość, np. z powodem zablokowania dostępu do sieci.

Weryfikacja
informacji

Aplikacja zbiera i weryfikuje takie informacje jak:

  • aktualizacja systemu antywirusowego,
  • aktualizacja systemu operacyjnego,
  • systemowe szyfrowanie dyskowe,
  • zapora systemu operacyjnego,
  • wymagane procesy,
  • wymagane pliki i katalogi,
  • wymagane rejestry w systemie operacyjnym Windows.

Sprawna
instalacja

Oprócz tradycyjnego sposobu instalacji aplikacji, istnieje również możliwość jej dystrybucji przez GPO lub Captive Portal. Publikacja przez GPO to zdalne zainstalowanie aplikacji na wszystkich urządzeniach należących do danej grupy obiektów lub jednostki administracyjnej. Captive Portal to z kolei portal dla użytkowników końcowych, z którego mogą samodzielnie pobrać instalator oraz swój indywidualny plik konfiguracyjny.

Elastyczne
VLAN-y

Użytkownik, któremu administrator przydzielił odpowiednie uprawnienia, może za pomocą aplikacji zmienić VLAN, w którym aktualnie znajduje się jego urządzenie. To dodatkowa funkcja pozwalająca w szybki sposób dostosować strukturę sieci do zmian w organizacji (np. zmiana stanowiska pracy użytkownika).

NACVIEW Scout