Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla podmiotów leczniczych.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022r. możliwe jest uzyskanie finansowania na zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych. W szczególności, jak wskazuje na to rozporządzenie, finansowaniem objęty jest zakup i wdrożenie lokalnego rozwiązania typu NAC.

Rozwiązaniem idealnie wpasowującym się w opisane wytyczne jest polski system NACVIEW. Jest to rozwiązanie dostępne na rynku od blisko 10 lat. W tym czasie zostało z powodzeniem wdrożone w sieciach wielu klientów, również w szpitalach. System jest niezależny od producentów sprzętu sieciowego, dzięki czemu może być wdrożone w środowiskach, gdzie pracują urządzenia pochodzące od różnych dostawców. Ponadto ma możliwość integracji z różnymi bazami danych pracującymi w sieci, zatem mogą to być serwery Micorsoft AD, bazy LDAP, SQL lub inne rozwiązania.

NACVIEW oferuje również wiele zaawansowanych opcji, takich jak wbudowany urząd certyfikacji CA, funkcjonalność DDI (zarządzanie DNS, DHCP i adresacją IP), monitoring urządzeń sieciowych, profilowanie urządzeń końcowych, dedykowany agent do weryfikacji bezpieczeństwa podłączających się urządzeń, w pełni konfigurowalny Captive Portal, funkcjonalność OTP dla połączeń VPN, czy możliwość integracji z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa pracującymi w sieci. Wszystkie opcje zaawansowane, podobnie jak możliwość instalacji kolejnych instancji systemu, zapewniających funkcjonalność wysokiej dostępności (HA) są dostępne bez dodatkowych kosztów.

Więcej informacji można znaleźć na nasze stronie internetowej: https://nacview.com/

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu. Z chęcią opowiemy jak przebiegało wdrożenie NACVIEW w szpitalach oraz przedstawimy korzyści wynikające z wdrożenia.

 


Powrót do Aktualności