Placówki medyczne

Zabezpieczenie sieci komputerowych placówek medycznych jest niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania całej służby zdrowia oraz dla bezpieczeństwa pacjentów. Dlaczego?

 

Kluczowym problemem branży medycznej jest zabezpieczenie wrażliwych danych pacjentów. Wyciek danych ze szpitala niestety zdarza się często. Dane wrażliwe są wyjątkowo łakomym kąskiem - nazwisko, nazwisko panieńskie matki, numer ubezpieczenia społecznego, numer świadczenia emerytury, dane karty płatniczej i ubezpieczenia, a także adres zamieszkania pacjenta to informacje, które z łatwością można sprzedać na czarnym rynku. Nie wspominając o konsekwencjach dostania się takich danych w niepowołane ręce.
Tego rodzaju cyberataki nie ograniczają się tylko do szpitali. Zagrożone są również prywatne kliniki, przychodnie oraz sprzedawcy i dostawcy sprzętu medycznego, ponieważ dzielą te same informacje cyfrowe ze szpitalami i organizacjami opieki zdrowotnej. Innymi słowy - cały sektor opieki zdrowotnej musi podejmować odpowiednie środki ostrożności.
Każdy szpital posiada również różnego rodzaju sprzęt używany do diagnozy, monitoringu oraz leczenia pacjentów. Tego typu urządzenia podłączone do sieci są wyjątkowo narażone na ataki. Zakłócenie ich działania może służyć do kradzieży wrażliwych danych, ale przede wszystkim - może zagrozić życiu pacjentów. Właśnie dlatego opieka zdrowotna potrzebuje szczególnie skutecznej ochrony sieci, do której nieznane urządzenia nie będą uzyskiwały do niej dostępu.

 

Wyzwania branży medycznej

  • Ochrona wrażliwych danych pacjentów
  • Zabezpieczenie urządzeń medycznych
  • Zapewnienie tymczasowego dostępu do sieci dla gości i pacjentów
  • Wysoka częstotliwość ataków i prób naruszenia danych
  • Problemy związane z odpowiedzialnością wynikające z przepisów prawnych (np. RODO)

Identyfikacja i segregacja urządzeń medycznych

Rozróżniaj urządzenia medyczne od innych urządzeń pracujących w sieci. System NACVIEW skutecznie zidentyfikuje urządzenia medyczne i poprzez segmentację sieci oddzieli je od pozostałych urządzeń.

Rotacja personelu

Zautomatyzuj proces nadawania i odbierania dostępu do sieci, dzięki integracji systemu z bazą danych systemu kadrowego. Dzięki temu pracownik odchodzący z pracy będzie automatycznie pozbawiany dostępu do sieci.

Konta gościnne dla pacjentów

Udziel dostęp gościnny pacjentom placówki poprzez konta tymczasowe. Indywidualne dane dostępowe do sieci wydawane podczas rejestracji pacjenta w szpitalu to pewność, że żaden użytkownik i urządzenie nie będzie anonimowe w sieci.

Integracja z HIS

Zintegruj system NACVIEW ze szpitalną bazą HIS szpitala, z której otrzymuje się szczegółowe informacje o pacjencie, w tym także o tym, kiedy trafił do szpitala i kiedy go opuścił. Na podstawie tych informacji system może zidentyfikować go w sieci i automatycznie odebrać mu dostęp po zakończeniu leczenia.

Captive Portal

Włącz Captive Portal, za pomocą którego każdy pacjent będzie mógł samodzielnie zarejestrować swoje urządzenie w sieci. Portal może być również wykorzystywany przez pracowników szpitala do rejestracji swoich prywatnych urządzeń w sieci.

Status urządzeń końcowych

Monitoruj stan urządzeń końcowych pracowników. Aktualna wersja systemu operacyjnego, uruchomione oprogramowanie antywirusowe, zapora systemowa czy weryfikacja uruchomionych procesów to warunki, których niespełnienie może skutkować odebraniem dostępu do sieci.